Arch manual pages

LRS2LRF(1) calibre LRS2LRF(1)

lrs2lrf - lrs2lrf

lrs2lrf [могућности] датотеке.lrs


Преведи LRS fдатотеку у LRF датотеку.

Whenever you pass arguments to lrs2lrf that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--help, -h
прикажи ову поруку помоћи па изађи

--lrs
Претвори LRS у LRS, корисно за отклањање грешака.

--output, -o
Путања до излазне датотеке

--verbose
Детаљни извештај о обради

--version
прикажи број верзије програма и изађи

Kovid Goyal

Kovid Goyal
новембар 08, 2019 4.3.0