Arch manual pages

LRS2LRF(1) calibre LRS2LRF(1)

lrs2lrf - lrs2lrf

lrs2lrf [alternativ] file.lrs


Skapa LRF-fil från LRS-fil.

När du skickar argument till lrs2lrf som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--help, -h
visa denna hjälptext och avsluta

--lrs
Omvandla LRS till LRS. Används vid felsökning.

--output, -o
Sökväg till utdatafil

--verbose
Följ bearbetningsprocessen

--version
visar programmets versionsnummer och avsluta

Kovid Goyal

Kovid Goyal
November 8, 2019 4.3.0