Arch manual pages

MANDB(8) Помагало страничара упутства MANDB(8)

mandb - ствара или освежава оставе пописа странице упутства

mandb [-dqsucpt?V] [-C датотека] [ман_путања]
mandb [-dqsut] [-C датотека] -f назив_датотеке ...

mandb is used to initialise or manually update index database caches. The caches contain information relevant to the current state of the manual page system and the information stored within them is used by the man-db utilities to enhance their speed and functionality.

Приликом стварања или освежавања пописа, %мандб% ће упозорити о лошим РОФФ .so захтевима, нетачним називима датотека странице упутства из којих шта-је не може бити обрађен.

Додавањем %мандб%у изборне путање одвојене двотачком ће преписати путању претраге хијерархије унутрашњег система странице упутства, одређену из податка пронађеног у ман-дб датотеци подешавања.

%мандб% може бити преведен са подршком за сваку од следећих врста база података.

Назив Врста Неусаглашено Датотека
Берклијева бп Бинарно стабло Да попис.bt
Гну гдбм Хеширано Да попис.db
ЈУНИКС нбпм Хеширано Не попис.(dir|pag)

Оне врсте база података које подржавају неусаглашена освежавања обезбеђују побољшану брзину уз цену могућег оштећења у случају неустаљеног завршетка. У неустаљеном случају у коме је до тога дошло, може бити неопходно поново покренути %мандб% са опцијом -c зарад поновног стварање базе података од саме нуле.

-d, --debug
Исписује податке прочишћавања.
-q, --quiet
Не ствара упозорења.
-s, --no-straycats
Не троши време тражећи или додајући податке у базе података без обзира на залутале кат-се.
-p, --no-purge
Не троши време на проверу за обрисаним страницама упутства и на њихово избацивање из база података.
-c, --create
По основи, %мандб% ће покушати да освежи сваку претходно створену базу подтаака. Ако база података не постоји, направиће је. Ова опција приморава %мандб% да обрише претходне базе података и да их поново направи од нуле, и подразумева --no-purge. Ово може бити неопходно ако база података постане оштећена или ако је касније уведена нова шема складиштења базе података.
-u, --user-db
Ствара само корисничке базе података, чак и са овлашћењима за писање потребним за стварање системских база података.
-t, --test
Обавља провере исправности над страницама упутства у путањама претраге хијерархије. Са овом опцијом, %мандб% неће изменити постојеће базе података.
-f, --filename
Освежава само уносе за дати назив датотеке. Ова опција није за општу уптребу; коришћена је изнутра %ман%ом када је преведен опцијом MAN_DB_UPDATES и када је пронашао да је страница застарела. Подразумева -p а искључује -c и -s.
-C датотека--config-file=датотека
Користи ову корисничку датотеку подешавања радије него основну „~/.manpath“.
-?, --help
Приказује поруку коришћења, затим излази.
--usage
Исписује кратку поруку о коришћењу и излази.
-V, --version
Приказује издање, затим излази.

0
Успешно извршавање програма.
1
Грешка коришћења, садржаја или датотеке подешавања.
2
Грешка у раду.
3
Подпроцес се није извршио успешно.

Следеће поруке упозорења могу бити изостављене за време изградње базе података.
<назив_датотеке>: шта-је обрада за страницу(одељак) није успела
Покушај за извлачењем реда(ова) из датог <назива_датотеке> није успео. Ово је углавном због лоше написане странице упутства, али ако је приказано много таквих порука највероватније да систем садржи нестандардне странице упутства које су несагласне са ман-дб шта-је обрађивачем. Погледајте одељак WHATIS PARSING у lexgrog(1) за више података.
<filename>: је апсолутна симболичка веза
<filename> не постоји али на њу упућује симболичка веза. Наредне дијагнозе се обично приказују зарад препознавања <назива_датотеке> нетачне везе.
<filename>: лоша симболичка веза или РОФФ „.so“ захтев
<filename> је било симболичка веза до, или садржи РОФФ укључује захтев до, непостојеће датотеке.
<filename>: занемарује неисправан назив датотеке
<Назив_датотеке> може или не може бити исправна страница упутства већ је њен назив неисправан. Ово је обично услед странице упутства са проширењем одељка <x> које је убачено у одељак странице упутства <y>.
<filename_mask>: конкурентна проширења
Џокер <filename_mask> није јединствен. До овога обично долази када постоје и сажето и несажето издање исте странице упутства. Сва остала осим најновијег се занемарују.

/etc/man_db.conf
Датотека подешавања ман-дб-а.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
ФХС сагласна остава базе података општег пописа.

Старија места за укључену оставу базе података:

/usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
Традиционална остава базе података општег пописа.
/var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
Заменска или ФССТНД сагласна остава базе података општег пописа.

lexgrog(1), man(1), manpath(5), catman(8)

Одељак WHATIS PARSING раније у овој страници упутства је сада део lexgrogа(1).

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).
2019-10-23 2.9.0