Arch manual pages

MD5SUM(1) Uživatelské příkazy MD5SUM(1)

md5sum - počítá a kontroluje kontrolní MD5 součty

md5sum [VOLBA]... [SOUBOR]...

Počítá nebo kontroluje kontrolní MD5 (128-bit) součty. Pokud není zadán SOUBOR, nebo je nastaven na -, je čten stadartní vstup.
-b, --binary
čte soubory v binárním módu
-c, --check
čte MD5 součty se souboru a kontroluje je
-t, --text
čte soubory v textovém módu (standartně)

--quiet
nevypisuje OK pro každý úspěšně ověřený soubor
--status
nic nevypisuje, status ukazuje úspěšnost
-w, --warn
varuje o špatném formátu řádku s kontrolním součtem
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Součty jsou počítány tak, jak je popsáno v RFC 1321. Při ověřování může být vstupem standartní výstup programu. Standartní mód je vypsat řádku s kontrolním součtem, znak indikující typ (`*' pro binární a ` ' pro textový) a jméno každého souboru.

Napsali Ulrich Drepper, Scott Miller, a David Madore.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro md5sum je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a md5sum, měl by příkaz
info coreutils 'md5sum invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0