Arch manual pages

MKFIFO(1) Uživatelské příkazy MKFIFO(1)

mkfifo - vytváří pojmenované roury FIFO

mkfifo [VOLBA]... JMÉNO...

vytvoří pojmenované roury FIFO zadaného JMÉNA.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

-m, --mode=PRÁVA
nastaví přístupová PRÁVA, namísto umask a=rw
-Z, --context=KONTEXT
nastaví každému JMÉNU bezpečnostní kontext SELinuxu na KONTEXT
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Napsal David MacKenzie.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

mkfifo(3)

Úplná dokumentace pro mkfifo je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a mkfifo, měl by příkaz

info coreutils 'mkfifo invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0