Arch manual pages

modem-manager-gui(1) Kullanıcı Komutları modem-manager-gui(1)

modem-manager-gui - Modem Manager planı için basit görsel arabirim.

modem-manager-gui [ -i ] [ -m module ] [ -c module ] [ -l ]...

Bu program Modem Manager 0.6/0.7 için basit görsel arabirim, Wader ve oFono planları için dbus arabirimini kullanır.
-i, --invisible
Başlangıçta bu pencere görüntülenmesin
-m, --mmmodule
Belirtilen modem yönetim modülünü kullan
-c, --cmmodule
Belirtilen bağlantı yönetim modülünü kullan
-l, --listmodules
Kullanılabilir tüm modülleri listele ve çık

Alex tarafından yazılmıştır. Tüm katılımcılar için hakkında iletişim kutusuna bakın.

Sorun raporlamak için E1alex@linuxonly.ruE2, ya da E3http://linuxonly.ruE4 sitesindeki sorun izleyicisi oturumunu kullanın. Report bugs to E1alex@linuxonly.ruE2, or to the bug tracker section on site E3http://linuxonly.ruE4.

Telif Hakkı © 2012-2017 Alex
Bu özgür yazılımdır. Kopyaları GNU Genel Kamu Lisansı koşulları altında yeniden dağıtılabilir <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.

mmcli(1)
Kasım 2017 Modem Manager GUI v0.0.19