Arch manual pages

MOTD(5) Linux - příručka programátora MOTD(5)

motd - zpráva dne

Obsah /etc/motd je zobrazen programem login(1) po úspěšném přihlášení, ale ještě před spuštěním shellu.

"motd" je zkratka pro "message of the day" (heslo dne). Tento soubor je tradičně používán přesně podle svého názvu (obsadí méně místa než pošta všem uživatelům).

/etc/motd

login(1), issue(5)

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.
1992-12-29 Linux