Arch manual pages

MV(1) Uživatelské příkazy MV(1)

mv - přesunuje (přejmenovává) soubory

mv [VOLBA]... [-T] ZDROJ CÍL
mv [VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
mv [VOLBA]... -t ADRESÁŘ ZDROJ...

Přejmenuje ZDROJ na CÍL, nebo přesune ZDROJ(e) do ADRESÁŘe.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

--backup[=CONTROL]
Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje
-b
jako --backup, ale bez argumentu
-f, --force
nežádá potvrzení před přepsáním
-i, --interactive
vyžaduje potvrzení před přepsáním
--strip-trailing-slashes
odstraní všechna lomítka na konci každého ZDROJe
-S, --suffix=PŘÍPONA
přenastaví příponu záložních souborů
-t, --target-directory=ADRESÁŘ
přesune všechny ZDROJe do ADRESÁŘe
-T, --no-target-directory
považuje CÍL za normální soubor
-u, --update
přesune pouze pokud je ZDROJ novější než cílový soubor nebo pokud cílový soubor neexistuje
-v, --verbose
vypisuje prováděné operace
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Přípona záložních souborů je `~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

none, off
nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)
numbered, t
vytváří číslované zálohy
existing, nil
vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté zálohy
simple, never
vždy vytváří prosté zálohy

Napsal by Mike Parker, David MacKenzie a Jim Meyering.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

rename(2)

Úplná dokumentace pro mv je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a mv, měl by příkaz

info coreutils 'mv invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0