Arch manual pages

NOHUP(1) Uživatelské příkazy NOHUP(1)

nohup - spustí příkaz odolný proti signálu hangup, s výstupem nesměřujícím na terminál

nohup PŘÍKAZ [PARAMETR]...
nohup VOLBA

Spustí PŘÍKAZ tak, aby ignoroval signál hangup.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Pokud je standardní vstup terminál, přesměruje jej z /dev/null. Pokud je standardní výstup terminál, připojí výstup na konec souboru `nohup.out', pokud je to možné, jinak do souboru `$HOME/nohup.out'. Pokud je standardní chybový výstup terminál, přesměruje jej na standardní výstup. Pro uložení výstupu do SOUBORu, použijte `nohup PŘÍKAZ > SOUBOR'.

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu nohup, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

Napsal Jim Meyering.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro nohup je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a nohup, měl by příkaz
info coreutils 'nohup invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0