Arch manual pages

OBSOLETE(2) Linux - příručka programátora OBSOLETE(2)

oldfstat, oldlstat, oldstat, oldolduname, olduname - zastaralá volání jádra

Zastaralá volání jádra.

Linux 1.3.6 implementuje tato volání pouze z důvodů podpory starých spustitelných programů. Tato volání vrací struktury, které se změnily od jejich první implementace, ale staré programy musí dostávat staré, menší struktury.

Novější programy by měly být linkovány s novými knihovnami a tato volání by neměly používat.

fstat(2), lstat(2), stat(2), uname(2), undocumented(2), unimplemented(2)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997 Linux 1.3.6