Arch manual pages

OKULAR(1) Manual d'usuari de l'Okular OKULAR(1)

okular - un visor universal de documents

okular [Opcions de l'Okular] [URL]

L'okular té com a objectiu mostrar documents en formats diferents.

-p, --page número

Obre una pàgina determinada al document.

--presentation

Inicia el document en mode presentació.

--print

Inicia amb un diàleg d'impressió.

--print-and-exit

Inicia amb el diàleg d'impressió i surt després d'imprimir.

--unique

Control d'«Instància única».

--noraise

Permet prevenir l'elevació de la finestra de l'Okular després de l'inici.

--find cadena

Cerca una cadena al text.

URL

Una adreça del document a obrir. Per a un PDF, podeu indicar-ho com nom_document#nom_destinació on nom_destinació serà una destinació amb nom concreta incrustada en el document.

A l'IRC, irc.freenode.net #okular o mitjançant correu electrònic, okular-devel@kde.org o al lloc web, <http://okular.kde.org/>.

Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de help:/okular (introduïu aquest URL al Konqueror o executeu khelpcenter help:/okular).
kf5options(7)
qt5options(7)
També hi ha més informació disponible al lloc web http://okular.kde.org/

Copyright (c) 2002 Wilco Greven, Christophe Devriese

Copyright (c) 2004-2005 Enrico Ros

Copyright (c) 2005 Piotr Szymanski

Copyright (c) 2004-2012 Albert Astals Cid

Copyright (c) 2006-2009 Pino Toscano

Llicència pública general de GNU versió 2 <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

Chornoivan, Yuri <yurchor@ukr.net>
Pàgina man de l'Okular.
14 de febrer de 2019 Aplicacions del KDE Okular 1.7