Arch manual pages

PATHCHK(1) Uživatelské příkazy PATHCHK(1)

pathchk - zkontroluje, zda jména souborů jsou korektní a přenositelná

pathchk [VOLBA]... JMÉNO...

Diagnostikuje nepřenositelné konstrukce ve JMÉNU.
-p
kontrola pro většinu POSIXových systémů
-P
[přibližně] kontrola prázdných jmen a úvodních "-"
--portability
kontrola pro všechny POSIXové systémy (rovnocenné -p -P)
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Napsal Paul Eggert, David MacKenzie, a Jim Meyering.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro pathchk je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a pathchk, měl by příkaz
info coreutils 'pathchk invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0