Arch manual pages

PDF2DSC(1) Ghostscript Tools PDF2DSC(1)

pdf2dsc - generuje PostScript seznam stránek dokumentu PDF

pdf2dsc vstup.pdf [ výstup.dsc ]

pdf2dsc používá gs(1) k přečtení souboru ve formátu Adobe Portable Document Format (PDF) "vstup.pdf" a vytvoření dokumentu ve formátu PostScript(tm) "výstup.dsc", který odpovídá požadavkům Adobe's Document Structuring Conventions (DSC).

Tento nový dokument jednoduše říká programu Ghostscript, aby četl soubor PDF a zobrazoval jej jednu stránku po druhé. Vygenerovaný dokument je pak možné prohlížet pomocí jakéhokoli prohlížeče PostScriptu založeného na programu Ghostscript, jako například ghostview(1) na Unixových platformách nebo GSview pro Windows, se kterým může uživatel procházet stránkami dokumentu PDF v libovolném pořadí.

Pokud nebyl na příkazovém řádku zadáno jméno výstupního souboru, bude jméno stejné jako jméno vstupního souboru (bez původní přípony) a jako přípona se použije ".dsc".

Dokument DSC používá postupy specifické pro Ghostscript. Navíc musí být při zpracovávání dokumentu DSC původní dokument PDF k dispozici.

Ke správné funkci budete potřebovat soubor "pdf2dsc.ps" (autorem je Russell Lang), který je dodáván s programem Ghostscript od verze 3.53.

gs(1), ghostview(1)

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

Yves Arrouye <yves.arrouye@usa.net> a Russell Lang gsview at ghostgum.com.au.
9. květen 2005 8.16