Arch manual pages

PDF2PS(1) Ghostscript Tools PDF2PS(1)

pdf2ps - Ghostscript převaděč souborů PDF na PostScript

pdf2ps [ volby ] vstup.pdf [výstup.ps]

pdf2ps používá gs(1) ke konverzi souboru "vstup.pdf" ve formátu Adobe Portable Document Format (PDF) na soubor "výstup.ps" formátu PostScript(tm). Jako výchozí je povoleno použít konstrukcí PostScript Level 2 (ale nikoliv PostScript Level 3); volba -dLanguageLevel=1 omezí výstup na Level 1, zatímco volba -dLanguageLevel=3 povolí ve výstupu použití LanguageLevel 3.

Spuštěním "gs -h" zjistíte umístění dokumentace balíku Ghostscript ve vašem systému, ze které se dozvíte více podrobností.

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript.
9. květen 2005 8.16