Arch manual pages

PF2AFM(1) Ghostscript PF2AFM(1)

pf2afm - vytvoří soubor AFM ze souborů s Postscript fonty (PFB/PFA/PFM) použitím programu ghostscript

pf2afm jméno_souboru_s_fonty

Tento skript vyvolá gs(1) na vytvoření souboru AFM ze souborů PFB / PFA a (volitelně) PFM. Výstup se zapíše do souboru jméno_souboru_s_fonty.afm, který ještě nesmí existovat.

gs(1)
Soubor pf2afm.ps v adresáři s knihovnami programu Ghostscript.

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.
9. květen 2005 8.16