Arch manual pages

PFBTOPFA(1) Ghostscript PFBTOPFA(1)

pfbtopfa - konvertuje Postscript .pfb fonty na formát .pfa použitím programu ghostscript

pfbtopfa vstup.pfb výstup.pfa

Tento skript vyvolá gs(1) k převedení souboru ve formátu .pfb na soubor ve formátu .pfa.

gs(1)

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.
9. květen 2005 8.16