Arch manual pages

PLASMAPKG2(1) Gestor de paquets Plasma PLASMAPKG2(1)

plasmapkg2 - Instal⋅la, llista, suprimeix els paquets Plasma

plasmapkg2 [--hash camí] [-g, --global] [-t, --type tipus] [-i, --install camí] [-s, --show nom] [-u, --upgrade camí] [-l, --list] [--list-types] [-r, --remove nom] [-p, --packageroot camí]

plasmapkg2 és una eina de la línia d'ordres per a instal⋅lar, llistar, suprimir els paquets de Plasma.

--hash camí

Genera una suma de verificació SHA1 per al paquet a «camí».

-g, --global

Per a instal⋅lar o suprimir, opera amb els paquets instal⋅lats per a tots els usuaris.

-t, --type tipus

El tipus de paquet, p. ex. tema, fons de pantalla, plasmoide, motor de dades, executor, plantilla de disposició, etc. [plasmoide].

-i, --install camí

Instal⋅la el paquet al «camí».

-s, --show nom

Mostra la informació del paquet «nom».

-u, --upgrade camí

Actualitza el paquet al «camí».

-l, --list

Llista els paquets instal⋅lats.

--list-types

Llista tots els tipus de paquets coneguts que es poden instal⋅lar.

-r, --remove nom

Suprimeix el paquet anomenat «nom».

-p, --packageroot camí

Camí absolut a l'arrel del paquet. Si no es proporciona, llavors se cercaran els directoris de dades estàndard per aquesta sessió del Plasma.

Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de help:/plasma-desktop (introduïu aquest URL al Konqueror o executeu khelpcenter help:/plasma-desktop).

plasmapkg2 ha estat escrit per en Seigo, Aaron <aseigo@kde.org>.

25 dabril de 2014 Frameworks del KDE Frameworks