Arch manual pages

PRINTENV(1) Uživatelské příkazy PRINTENV(1)

printenv - vypíše všechny nebo zadané proměnné prostředí

printenv [PROMĚNNÁ]...
printenv VOLBA

Vypíše hodnoty zadaných PROMĚNNÝCH prostředí. Pokud nejsou zadány žádné PROMĚNNÉ, vypíše název a hodnotu všech.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu printenv, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

Napsal David MacKenzie a Richard Mlynarik.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro printenv je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a printenv, měl by příkaz
info coreutils 'printenv invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0