Arch manual pages

PROTOCOLS(5) Linux - příručka programátora PROTOCOLS(5)

protocols - soubor s definicemi protokolů

Tento čistě ASCII soubor popisuje různé Internetové protokoly DARPA, které jsou k dispozici v TCP/IP subsystému. Tento soubor by měl být konzultován při zkoumání čísla protokolu, namísto používání čísel v include souborech ARPA nebo jejich pouhým odhadováním. Tato čísla se vyskytují v protokolovém poli každé IP hlavičky.

Raději ponechte tento soubor beze změn, protože jinak by mohlo dojít k výskytu chybných IP paketů. Čísla protokolů jsou specifikována organizací IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Každá řádka má následující formát:

protokol číslo aliasy ...

kde jsou pole oddělena buď mezerami nebo tabulátorem. Prázdné řádky jsou ignorovány. Pokud řádek obsahuje znak #, je tento znak a zbytek řádku, který po něm následuje, také ignorován.

Popis jednotlivých polí:

protocol
jméno protokolu. Např. ip, tcp nebo udp.
číslo
oficiální číslo protokolu, tak jak je uvedeno v IP hlavičce.
aliases
volitelné přezdívky pro tento protokol.

Tento soubor může být distribuován po síti přes jmenné služby jako Yellow Pages/NIS nebo BIND/Hesiod.

/etc/protocols
soubor s definicemi protokolů

getprotoent(3)

http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.
2008-09-23 Linux