Arch manual pages

PS2ASCII(1) Ghostscript Tools PS2ASCII(1)

ps2ascii - Ghostscript převaděč z PostScriptu nebo PDF na ASCII

ps2ascii [ vstup.ps [ výstup.txt ] ]
ps2ascii vstup.pdf [ výstup.txt ]

ps2ascii používá gs(1) k extrakci ASCII textů ze souborů ve formátu PostScript(tm) nebo Adobe Portable Document Format (PDF). Pokud nejsou z příkazové řádky zadány žadné soubory, gs čte ze standardního vstupu. Sobory PDF však musí být zadány jménem souboru, nemohou být čteny ze standardního vstupu. Pokud není zadáno jméno výstupního souboru, ASCII text je zapsán na standardní výstup.

ps2ascii nebere v úvahu kódování fontu a nezachází příliš dobře s kerningem, proto při převodu PostScriptu (ale prozatím nikoli PDF) můžete zvážit použití programu pstotext (viz níže).

Spuštěním "gs -h" zjistíte umístění dokumentace balíku Ghostscript ve vašem systému, ze které se dozvíte více podrobností.

pstotext(1), http://www.research.digital.com/SRC/virtualpaper/pstotext.html

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Významná vylepšení provedl David M. Jones <dmjones@theory.lcs.mit.edu>.
9. květen 2005 8.16