Arch manual pages

PS2PDFWR(1) Ghostscript PS2PDFWR(1)

ps2pdfwr - převádí PostScript na PDF bez specifikace CompatibilityLevel, pomocí programu ghostscript

ps2pdfwr [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]

Tento skript vyvolá gs(1) s následujícími argumenty:


-q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite


a také s argumentem -dOutputFile. Nasledují parametry zadané na příkazové řádce. Zároveň je před všechny volby vložena bezpečnostní volba -dSAFER.

Skripty ps2pdf pro jednotlivé verze volají tento program s doplněním odpovídající volby pro kompatibilitu.

gs(1), ps2pdf(1)

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.
9. květen 2005 8.16