Arch manual pages

PS2PS(1) Ghostscript Tools PS2PS(1)

ps2ps, eps2eps - Ghostscript PostScript "distiller"

ps2ps [ volby ] vstup.ps výstup.ps
eps2eps [ volby ] vstup.eps výstup.eps

ps2ps používá gs(1) ke konverzi souboru formátu PostScript(tm) "vstup.ps" na jednodušší, normalizovaný a (obvykle) rychlejší PostScript soubor "výstup.ps". Normálně je ve výstupu povoleno použití PostScript Level 2 nebo Level 3 konstrukcí, ale volba -dLanguageLevel=1 omezí výstup pouze na Level 1.

eps2eps provádí stejnou optimalizaci pro soubory typu Encapsulated PostScript (EPS).

Oba příkazy akceptují volby příkazové řádky programu Ghostscript a také volby specifické pro zařízení pswrite resp. epswrite.

Spuštěním "gs -h" zjistíte umístění dokumentace balíku Ghostscript ve vašem systému, ze které se dozvíte více podrobností.

Zařízení pswrite, používané programem ps2ps i eps2eps vytváří výstupy na mnohem nižší úrovni než je potřeba. Používejte s rozvahou.

ps2pdf(1), ps2ascii(1), ps2epsi(1)

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

artofcode LLC a Artifex Software jsou hlavními udržovateli balíku Ghostscript. Chyby prosím hlaste na <bug-gs@ghostscript.com>
9. květen 2005 8.16