Arch manual pages

PWD(1) Uživatelské příkazy PWD(1)

pwd - vypíše jméno aktuálního (pracovního) adresáře

pwd [VOLBA]

Vypíše kompletní cestu do aktuálního adresáře.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu pwd, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

Napsal Jim Meyering.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

getcwd(3)

Úplná dokumentace pro pwd je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a pwd, měl by příkaz

info coreutils 'pwd invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0