Arch manual pages

PWDX(1) Linux - Příručka uživatele PWDX(1)

pwdx - zjišťuje aktuální pracovní adresář procesu

pwdx PIDs...
pwdx -V

pwdx vypisuje aktuální pracovní adresář procesu nebo procesů.

-V show version Vypíše verzi programu.

ps(1) pgrep(1)

Nejsou popsány žádné standardy, ale pwdx vypadá hrozně jako příkaz ze SunOS.

Nicholas Miell <nmiell@gmail.com> napsal pwdx v roce 2004. Chyby týkající se programu prosím posílejte na <procps-feedback@lists.sf.net>.
8.září 2004 Linux