Arch manual pages

RM(1) Uživatelské příkazy RM(1)

rm - maže soubory nebo adresáře

rm [VOLBA]... SOUBOR...

tato manuálová stránka dokumentuje GNU verzi příkazu rm. rm maže zadané soubory. Implicitně nemaže adresáře

Pokud je zadána volba -I nebo --interactive=once a jsou zadány více než tři soubory nebo je zadána volba -r, -R nebo --recursive, tak se rm zeptá uživatele, jestli chce tuto operaci provést. Pokud odpověď uživatele není kladná, celý příkaz bude přerušen.

Jinak pokud do souboru nelze zapisovat, standardní vstup je terminál a není zadána volba -f nebo --force nebo je zadána volba -i nebo --interactive=always, rm se zeptá uživatele, jestli chce soubor smazat. Pokud odpověď uživatele není kladná, soubor je přeskočen.

Odstraní (unlink) SOUBOR(y).
-f, --force
ignoruje neexistující soubory a neptá se uživatele
-i
vyžaduje potvrzení před smazáním jednotlivých souborů
-I
Pokud jsou zadány více než tři soubory nebo při rekurzívním mazání, zeptá se uživatele, jestli chce tuto operaci provést. Není to tak vtíravé jako -i a přesto ochrání před většinou chyb.
--interactive[=KDY]
Podle zadaného KDY žádá potvrzení uživatelem: never (nikdy), once ((-I, jednou) nebo always ((-i, vždy). Pokud není KDY zadáno, žádá potvrzení uživatelem vždy.
--one-file-system
Při mazání hierarchie adresářů přeskočí jakékoliv adresáře, které jsou na jiném souborovém systému než je odpovídající parametr zadaný na příkazové řádce.
--no-preserve-root
zpracuje `/' obvyklým způsobem
--preserve-root
nepovolí mazání adresáře `/' (výchozí)
-r, -R, --recursive
maže zadané adresáře i s jejich obsahem
-v, --verbose
vypisuje prováděné operace
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Implicitně neruší adresáře, ale pokud je použita volba --recursive (-r nebo -R), je adresář vymazán spolu se svým obsahem.

Pokud chcete smazat soubor, jehož jméno začíná `-', například `-foo', použijte jeden z následujících příkazů:

rm -- -foo
rm ./-foo

Poznámka: Pokud použijete rm ke smazání souboru, je obvykle možné později obnovit obsah tohoto souboru. Pokud chcete lépe zajistit, aby obsah souboru nebyl později obnovitelný, zvažte použití příkazu shred.

Napsal Paul Rubin, David MacKenzie, Richard M. Stallman a Jim Meyering.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1)

Úplná dokumentace pro rm je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a rm, měl by příkaz

info coreutils 'rm invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0