Arch manual pages

RMDIR(1) Uživatelské příkazy RMDIR(1)

rmdir - odstraní prázdné adresáře

rmdir [VOLBA]... ADRESÁŘ...

Odstraní ADRESÁŘ(e), jsou=li prázdné.

--ignore-fail-on-non-empty

bude ignorovat selhání při odstraňování adresáře, způsobená tím, že
adresář není prázdný
-p, --parents
odstraní ADRESÁŘ a jeho předky; např.: `rmdir -p a/b/c' odpovídá `rmdir a/b/c a/b a'
-v, --verbose
vypisuje diagnostické informace pro každý zpracovávaný adresář
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Napsal David MacKenzie.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

rmdir(2)

Úplná dokumentace pro rmdir je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a rmdir, měl by příkaz

info coreutils 'rmdir invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0