Arch manual pages

SECURETTY(5) Linux - příručka programátora SECURETTY(5)

securetty - soubor obsahující seznam terminálů, ze kterých se může přihlásit superuživatel

Soubor /etc/securetty je používán programem (některými jeho verzemi) login(1); obsahuje jména zařízení tty (po jednom na řádku bez uvozujícího /dev/) ze kterých se může přihlásit root. Viz login.defs(5), pokud jsou používána stínová hesla.

/etc/securetty

login(1), login.defs(5)

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.
1992-12-29 Linux