Arch manual pages

SHELLS(5) Linux - příručka programátora SHELLS(5)

shells - cesty přihlašovacích shellů

/etc/shells je textový soubor obsahující plná jména souborů, které mohou být použity jako přihlašovací shelly. Tento soubor je konzultován programem chsh(1) a je též možné, že i jinými programy.

Pozor, některé programy používají tento soubor, aby zjistily, zda je uživatel platným uživatelem. Např. ftp démoni obvykle nepovolí přístup uživatelům, jejichž shell není v tomto souboru přítomen.

/etc/shells

/etc/shells může obsahovat tyto cesty:

/bin/sh
/bin/csh

chsh(1), getusershell(3)

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.
1993-11-21