Arch manual pages

SHUTDOWN(2) Linux - příručka programátora SHUTDOWN(2)

shutdown - ukonči část plně duplexního spojení

#include <sys/socket.h>

int shutdown(int s, int how);

The shutdown může ukončit část nebo celé spojení soketu s . Je-li how 0, další data nebudou přijímána. Je-li how 1, další data nebudou posílána. Je-li how 2, nebudou přijímána ani vysílána žádná data.

Je-li volání úspěšné, vrací se 0, jinak -1 a je nastavena proměnná errno

EBADF
s není platným deskriptorem.
ENOTSOCK
s je soubor, ne soket.
ENOTCONN
Specifikovaný soket není spojen.

4.4BSD (volání shutdown se poprvé objevilo v 4.2BSD).

connect(2), socket(2)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
4. dubna 1997 BSD Man Page