Arch manual pages

SIGPAUSE(2) Linux - příručka Programátora SIGPAUSE(2)

sigpause - uvolni blokované signály a čekej na přerušení

#include <signal.h>

int sigpause(int sigmask);

Tato funkce je zastaralá a je nahrazena funkcí sigsuspend(2).

Funkce sigpause nastaví masku blokovaných signálů na sigmask a poté čeká na příchod signálu. Při návratu je obnovena původní maska signálů.

Parametr sigmask je obvykle nastavován na nulu, tj. že nemá být blokován žádný signál. Funkce sigpause je vždy ukončena přerušením, vrací -1 a globální proměnná errno je nastavena na EINTR.

4.4BSD. Funkce sigpause se poprvé objevila v 4.3BSD a její použití v nových programech se nedoporučuje.

sigsuspend(2), kill(2), sigaction(2), sigprocmask(2), sigblock(2), sigvec(2)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
18. února 1997 Linux 1.3