Arch manual pages

SIGRETURN(2) Linux - příručka Programátora SIGRETURN(2)

sigreturn - návrat z obsluhy signálu a úklid zásobníku

int sigreturn(unsigned long __unused);

Když jádro Linuxu vytváří v zásobníku strukturu pro obsluhu signálu, přidá do něj volání sigreturn , takže obslužná rutina zavolá při návratu sigreturn . Toto volání sigreturn vrátí zásobník do původního stavu, takže proces může pokračovat v místě, kde byl přerušen signálem.

Volání funkce sigreturn se nikdy nevrací.

Systémové volání sigreturn je používáno jádrem Linuxu pro implementaci obsluhy signálů. Nikdy by nemělo být voláno přímo z programu. Použití parametru __unused je navíc závislé na hardwarové architektuře.

Volání sigreturn je specifické pro Linux a nemělo by být používáno v přenositelných programech.

/usr/src/linux/arch/i386/kernel/signal.c
/usr/src/linux/arch/alpha/kernel/entry.S

kill(2), signal(2), signal(7)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
18. února 1997 Linux 1.3.20