Arch manual pages

SIGVEC(2) Linux - příručka Programátora SIGVEC(2)

sigvec - BSD prostředky pro práci se signály

#include <bsd/signal.h>

int sigvec(int sig, struct sigvec *vec, struct sigvec *ovec);

Tato funkce je zastaralá a místo ní se doporučuje používat volání sigaction(2).

V Linuxu je funkce sigvec implementována jako makro, volající sigaction. Umožňuje přibližně totéž co BSD funkce sigvec.

BSD, SVr4

sigaction(2), signal(2)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
18. února 1997 Linux 1.3