Arch manual pages

SLABTOP(1) Linux - Příručka uživatele SLABTOP(1)

slabtop - zobrazuje informace o vyrovnávací paměti jádra v reálném čase

slabtop [ volby ]

slabtop (1) zobrazuje informace o vyrovnávací paměti jádra v reálném čase. Zobrazuje seznam cache seřazených podle jednoho z možných kritérií. Také zobrazuje v záhlaví statistiku ohledně vrstvy vyrovnávací paměti.

Standartní spuštění slabtop(1) nevyžaduje žádné volby. Nicméně, jeho chování může být být ovlivněno použitím následujících přepínačů:
--delay=n, -d n
Obnovuje zobrazení každých n sekund Standartně slabtop(1) obnovuje obraz každé tři sekundy. K vypnutí programu stiskněte q.
--sort=S, -s S
Seřadit podle S, kde S je jedním z třídících kritérií.
--once, -o
Zobrazí pouze jeden výstup a skončí.
--version, -V
Zobrazí informaci o verzi a skončí.
--help
Zobrazí stručnou nápovědu a skončí.

Následující položky jsou platnými třídícími kritérii, které ovlivňují jaké cache jsou na vrcholu výpisu. Standartně jsou položky tříděny podle počtu objektů ("o").

Třídící kritéria můžou být kdykoliv v průběhu programu změněna stisknutím odpovídající klávesy.

a:
seřadí podle počtu aktivních objektů
b:
seřadí podle počtu objektů na jeden slab (slab = jedna nebo více spojitých stránek obsahujících alokované nebo volné objekty)
c:
seřadí podle velikosti cache
l:
seřadí podle počtu slabů
v
seřadí podle počtu aktivních slabů
n:
seřadí podle jména
o:
seřadí podle počtu objektů
p:
seřadí podle počtu stránek na jeden slab
s:
seřadí podle velikostí objektů
u:
seřadí podle používanosti cache

slabtop(1) přijímá klávesové příkazy od uživatele. Jsou podporovány následující příkazy. Velikost písmen nehraje roli.

Každý platný třídící znak je také přijat, viz sekce TŘÍDÍCÍ KRITÉRIA.

<MEZERNÍK>
Obnoví obrazovku.
q
Ukončí program.

/proc/slabinfo -- informace o slabech

free(1), ps(1), top(1), vmstat(8)

V současné době potřebuje slabtop(1) jádro řady 2.4 nebo novější (konkrétně verzi 1.1 nebo novější /proc/slabinfo). Kernel 2.2 bude možná podporován v budoucnu.

Napsali Chris Rivera a Robert Love.

slabtop(1) byl inspirován skriptem v perlu vmtop od Martina Blighta.

Balík procps je udržován Robertem Lovem a byl vytvořen Michaelem Johnsonem.

Chyby týkající se programu prosím zasílejte na <procps-list@redhat.com>.

13.září 2003 Linux