Arch manual pages

SLEEP(1) Uživatelské příkazy SLEEP(1)

sleep - čeká zadaný časový interval

sleep POČET[PŘÍPONA]...
sleep VOLBA

Čeká POČET sekund. PŘÍPONA může být `s' pro sekundy (výchozí hodnota), `m' pro minuty, `h' pro hodiny nebo `d' pro dny. Na rozdíl od většiny implementací, které vyžadují POČET jako celé číslo, zde POČET může být libovolné číslo s pohyblivou desetinnou čárkou. Pokud je zadáno více argumentů, doba čekání je sumou jejich hodnot.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Napsal Jim Meyering a Paul Eggert.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

sleep(3)

Úplná dokumentace pro sleep je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a sleep, měl by příkaz

info coreutils 'sleep invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0