Arch manual pages

() ()

skill, snice - posílá signál, nebo mění prioritu procesu

skill [signál] [volby] kritéria pro výběr procesu
snice [nová priorita] [volby] kritéria pro výběr procesu

Standartní signál pro skill je TERM. Použijte -l nebo -L ke zjištění dostupných signálů. Nejpoužívanější signály zahrnují HUP, INT, KILL, STOP, CONT a 0. Signály mohou být specifikovány třemi způsoby: -9 -SIGKILL -KILL.

Implicitně nastavuje snice prioritu procesu na +4 (snice +4 ...). Priorita procesu je číslo mezi +20 (nejpomalejší) a -20 (nejrychlejší). Záporné priority jsou vyhrazeny pro administrátory.

-f rychlý mód Aktuálně neužitečné.
-i interaktivní použití Před provedením každé akce budete dotázáni.
-v upovídaný výstup Zobrazí informace o vybraných procesech.
-w varování povolena Aktuálně neužitečné.
-n žádná akce Pouze zobrazí ID procesu.
-V show version Vypíše verzi programu.

Výběrová kritéria mohou být: terminál, uživatel, ID procesu a příkaz. Volby níže mohou mohou být použity pro ujištění o správné interpretaci. Nehaňte Alberta pro toto zajímavé rozhraní.
-t Následující argument je terminál (tty nebo pty).
-u Následující argument je uživatelské jméno.
-p Následující argument je ID procesu.
-c Následující argument je jméno příkazu.

Následující signály mohou být použity programem skill. Pokud jsou známa, jsou zobrazena i čísla a standartní chování.
Jméno Číslo Reakce Popis
0 0 n/a návratový kód signalizuje, zda byl vyslán sigál
ALRM 14 exit
HUP 1 exit
INT 2 exit
KILL 9 exit tento signál nemůže být blokován
PIPE 13 exit
POLL exit
PROF exit
TERM 15 exit
USR1 exit
USR2 exit
VTALRM exit
STKFLT exit nemusí být implementováno
PWR ignore na některých systémech může ukončovat
WINCH ignore
CHLD ignore
URG ignore
TSTP stop může interagovat s shellem
TTIN stop může interagovat s shellem
TTOU stop může interagovat s shellem
STOP stop tento signál nemůže být blokován
CONT restart pokud je proces zastaven, pokračuje, jinak je ignorován
ABRT 6 core
FPE 8 core
ILL 4 core
QUIT 3 core
SEGV 11 core
TRAP 5 core
SYS core nemusí být implementováno
EMT core nemusí být implementováno
BUS core výpis paměti může selhat
XCPU core výpis paměti může selhat
XFSZ core výpis paměti může selhat

Příkaz Popis
snice seti crack +7 Zpomalí seti a crack
skill -KILL -v /dev/pts/* Zabije uživatele na PTY zařízeních
skill -STOP viro lm davem Zastaví tři uživatele
snice -17 root bash Nastaví prioritu rootovskému shellu

killall(1) pkill(1) kill(1) renice(1) nice(1) signal(7) kill(2)

Nejsou popsány žádné standardy.

Albert Cahalan <albert@users.sf.net> napsal skill a snice roku 1999 jako náhradu za nesvobodnou verzi a nyní je údržbářem balíčku procps. Chyby týkající se programu prosím posílejte na <procps-feedback@lists.sf.net>.