Arch manual pages

IPC(2) Linux Programmer's Manual IPC(2)

socketcall - socketové systémové volání

int socketcall(int call, unsigned long *args);

socketcall je běžný vstupní bod jádra pro socketové systémové volání. call určuje, která socketová funkce bude vyvolána. args jsou ukazatele do bloku obsahujícího aktuální parametry, které jsou předány příslušnému volání.

Uživatelské programy by měly volat příslušné funkce jejich obvyklými jmény. Funkci socketcall by měli používat jen implementátoři standardních knihoven a hackeři zabývající se podrobně jádrem Linuxu.

Toto volání je specifické pro Linux, a nemělo by být používáno v přenositelných programech určených i pro jiné platformy.

accept(2), bind(2), connect(2), getpeername(2), getsockname(2), getsockopt(2), listen(2), recv(2), recvfrom(2), send(2), sendto(2), setsockopt(2), shutdown(2), socket(2), socketpair(2)

Václav Doubek (vaclav.doubek@pslib.cz)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
15 April 1995 Linux 1.2.4