Arch manual pages

SOCKETPAIR(2) Linux - příručka programátora SOCKETPAIR(2)

socketpair - vytvoří pár spojených soketů

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

int socketpair(int d, int type, int protocol, int sv[2]);

Volání vytvoří pár nepojmenovaných spojených soketů ve specifikovaném jmenném prostoru d, jejich typ bude type, používaný protokol protocol. Deskriptory nových soketů jsou vráceny v sv[0] a sv[1]. Tyto dva sokety jsou nerozlišitelné.

Bylo-li volání úspěšné, je vrácena 0, jinak -1 a je nastavena externí proměnná errno

EMFILE
Soubor má otevřeno příliš mnoho souborů.
EAFNOSUPPORT
Specifikovaný jmenný prostor není na tomto počítači podporován.
EPROTONOSUPPORT
Specifikovaný protokol není na tomto počítači podporován.
EOPNOSUPPORT
Specifikovaný protokol nepodporuje vytvoření soketového páru.
EFAULT
sv není v platné části adresového prostoru procesu.

4.4BSD (volání socketpair se poprvé objevilo v 4.2BSD). Obvykle přenositelné z ne-BSD systémů, které podporují BSD Sokety (včetně variant systému V).

read(2), write(2), pipe(2)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5. dubna 1997 BSD Man Page