Arch manual pages

SPLIT(1) Opdrachten voor gebruikers SPLIT(1)

split - split a file into pieces

split [OPTIE]... [BESTAND [VOORVOEGSEL]]

Schrijft stukken van de INVOER met een vaste grootte naar VOORVOEGSELaa, VOORVOEGSELab, VOORVOEGSELac, ...; de standaardgrootte is 1000 regels en het standaard VOORVOEGSEL is 'x'.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaardinvoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.

-a, --suffix-length=L
achtervoegsels gebruiken met deze lengte (standaard 2)
--additional-suffix=ACHTERVOEGSEL
dit achtervoegsel achter bestandsnamen plakken
-b, --bytes=N
dit aantal bytes in elk uitvoerbestand plaatsen
-C, --line-bytes=N
put at most SIZE bytes of records per output file
-d
use numeric suffixes starting at 0, not alphabetic
--numeric-suffixes[=VANAF]
als -d, maar met VANAF als startwaarde
-x
use hex suffixes starting at 0, not alphabetic
--hex-suffixes[=VANAF]
als -x, maar met VANAF als startwaarde
-e, --elide-empty-files
met '-n': geen lege bestanden produceren
--filter=COMMANDO
naar dit commando schrijven; bestandsnaam is $FILE
-l, --lines=AANTAL
dit aantal regels in elk uitvoerbestand plaatsen
-n, --number=BROKKEN
dit soort uitvoerbestanden produceren; zie hieronder
-t, --separator=TEKEN
te gebruiken record-scheidingsteken in plaats van nieuweregel; '\0' (nul) geeft het NUL-teken aan
-u, --unbuffered
invoer direct naar uitvoer kopiëren met '-n r/...'
--verbose
een melding tonen vóór openen van elk uitvoerbestand
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

N
in N bestanden splitsen afhankelijk van invoergrootte
K/N
de K-de uit N naar standaarduitvoer sturen
l/N
in N bestanden splitsen zonder regels of records af te breken
l/K/N
de K-de uit N naar standaarduitvoer sturen zonder dingen af te breken
r/N
als 'l/N' maar roundrobin-verdeling gebruiken
r/K/N
als 'r/N' maar alleen de K-de uit N naar standaarduitvoer sturen

Geschreven door Torbjorn Granlund en Richard M. Stallman.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/split
of lokaal via: info '(coreutils) split invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

Maart 2020 GNU coreutils 8.32