Arch manual pages

SPLIT2PO(1) [FIXME: manual] SPLIT2PO(1)

split2po - Cria un ficheiro po a partir de dous ficheiros XML DocBook

split2po {XML-orixinal XML-traducido}

split2po é unha ferramenta para a liña de comandos que toma os dous ficheiros XML DocBook e xera un ficheiro de mensaxes gettext que representa os cambios entre eles. O ficheiro PO resultante é enviado para a saída estándar.

XML-traducido debe ser o resultado de traducir XML-orixinal a outra lingua. Esta é a tradución representada no ficheiro PO resultante.

Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

po2xml(1), swappo(1), transxx(1), xml2pot(1)

As ferramentas PO-XML foron escritas por Stephan Kulow <coolo@kde.org>

Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton<bab@debian.org>

Ben Burton <bab@debian.org>
Autor.
7 de abril de 2003 [FIXME: source]