Arch manual pages

SSS_CACHE(8) Сторінки підручника SSSD SSS_CACHE(8)

sss_cache - виконати спорожнення кешу

sss_cache [параметри]

sss_cache скасовує визначення записів у кеші SSSD. Дані записів зі скасованими визначеннями буде перезавантажено з сервера у примусовому порядку, щойно відповідний модуль SSSD отримає до них доступ. Параметри, які скасовують визначення окремого об'єкта приймають лише один аргумент.

-E,--everything
Скасувати чинність усіх кешованих записів.

-u,--user реєстраційні дані

Скасувати визначення вказаного користувача.

-U,--users

Скасувати визначення всіх записів. Цей параметр має вищий пріоритет за параметр скасування визначення для будь-якого користувача, якщо такий параметр вказано.

-g,--group група

Скасувати визначення вказаної групи.

-G,--groups

Скасувати визначення записів для всіх груп. Цей параметр має вищий пріоритет за параметр скасування визначення для будь-якої групи, якщо такий параметр вказано.

-n,--netgroup мережева група

Скасувати визначення вказаної мережевої групи.

-N,--netgroups

Скасувати визначення всіх записів мережевих груп. Цей параметр має вищий пріоритет за параметр скасування визначення для будь-якої мережевої групи, якщо такий параметр вказано.

-s,--service служба

Скасувати визначення вказаної служби.

-S,--services

Скасувати визначення всіх записів служб. Цей параметр має вищий пріоритет за параметр скасування визначення для будь-якої служби, якщо такий параметр вказано.

-a,--autofs-map карта autofs

Скасувати визначення певної карти autofs.

-A,--autofs-maps

Скасувати визначення всіх записів карт autofs. Цей параметр має вищий пріоритет за параметр скасування визначення для будь-якої карти, якщо такий параметр вказано.

-h,--ssh-host назва вузла

Скасувати чинність відкритих ключів SSH певного вузла.

-H,--ssh-hosts

Скасувати чинність усіх відкритих ключів SSH усіх вузлів. Цей параметр перевизначає скасовування чинності ключів SSH певних вузлів, якщо для них було використано таке скасовування.

-r,--sudo-rule правило

Скасувати чинність певного правила sudo.

-R,--sudo-rules

Скасувати визначення усіх кешованих правил sudo. Цей параметр має вищий пріоритет за параметр скасування визначення для будь-якого правила sudo, якщо такий параметр вказано.

-d,--domain домен

Обмежити процедуру скасування визначення лише певним доменом.

-?,--help

Показати довідкове повідомлення і завершити роботу.

sssd(8), sssd.conf(5), sssd-ldap(5), sssd-krb5(5), sssd-simple(5), sssd-ipa(5), sssd-ad(5), sssd-files(5), sssd-sudo(5), sssd-session-recording(5), sss_cache(8), sss_debuglevel(8), sss_obfuscate(8), sss_seed(8), sssd_krb5_locator_plugin(8), sss_ssh_authorizedkeys(8), sss_ssh_knownhostsproxy(8), sssd-ifp(5), pam_sss(8). sss_rpcidmapd(5)

Основна гілка розробки SSSD — https://pagure.io/SSSD/sssd/
10/20/2020 SSSD