Arch manual pages

SSS_GROUPADD(8) Pàgines del manual de l'SSSD SSS_GROUPADD(8)

sss_groupadd - crea un nou grup

sss_groupadd [opcions] GRUP

sss_groupadd crea un nou grup. Aquests grups són compatibles amb els grups POSIX, amb la característica addicional que poden contenir altres grups com a membres.

-g,--gid GID
Estableix el GID del grup al valor del GID. Si no se'n proporciona cap, es tria automàticament.

-?,--help

Mostra el missatge d'ajuda i surt.

Per a un funcionament correcte, s'ha de crear un domini amb “id_provider=local” i l'SSSD ha d'estar en execució.

L'administrador pot ser que vulgui utilitzar els usuaris locals de l'SSSD en lloc dels usuaris tradicionals d'UNIX en els casos en què es requereixi la imbricació dels grups (vegeu sss_groupadd(8)). Els usuaris locals també són útils per provar i desplegar l'SSSD sense haver de desplegar tot un servidor remot. Les eines sss_user* i sss_group* utilitzen l'emmagatzematge LDB local per emmagatzemar els usuaris i els grups.

sssd(8), sssd.conf(5), sssd-ldap(5), sssd-krb5(5), sssd-simple(5), sssd-ipa(5), sssd-ad(5), sssd-files(5), sssd-sudo(5), sssd-session-recording(5), sss_cache(8), sss_debuglevel(8), sss_obfuscate(8), sss_seed(8), sssd_krb5_locator_plugin(8), sss_ssh_authorizedkeys(8), sss_ssh_knownhostsproxy(8), sssd-ifp(5), pam_sss(8). sss_rpcidmapd(5)

The SSSD upstream - https://pagure.io/SSSD/sssd/
09/16/2019 SSSD