Arch manual pages

SSS_GROUPADD(8) Сторінки підручника SSSD SSS_GROUPADD(8)

sss_groupadd - створення нової групи

sss_groupadd [параметри] ГРУПА

sss_groupadd створює групу. Такі групи є сумісними з групами POSIX. Додатковою можливістю цих груп є те, що учасниками можуть бути інші групи.

-g,--gid GID
Встановити для параметра ідентифікатора групи (GID) значення GID. Якщо таке значення не буде вказано, програма вибере його автоматично.

-?,--help

Показати довідкове повідомлення і завершити роботу.

З метою забезпечення належної роботи слід створити домен з “id_provider=local” та запустити SSSD.

Адміністратор може надати перевагу використанню локальних записів користувачів SSSD замість традиційних записів користувачів UNIX, якщо для роботи потрібна вкладеність груп (див. sss_groupadd(8)). Використання локальних записів може також бути корисним для тестування та розробки програмного забезпечення з підтримкою SSSD (у такому разі не потрібно розгортати повноцінний віддалений сервер). Інструменти sss_user* та sss_group* використовують для зберігання записів користувачів і груп локальне сховище даних LDB.

sssd(8), sssd.conf(5), sssd-ldap(5), sssd-krb5(5), sssd-simple(5), sssd-ipa(5), sssd-ad(5), sssd-files(5), sssd-sudo(5), sssd-session-recording(5), sss_cache(8), sss_debuglevel(8), sss_obfuscate(8), sss_seed(8), sssd_krb5_locator_plugin(8), sss_ssh_authorizedkeys(8), sss_ssh_knownhostsproxy(8), sssd-ifp(5), pam_sss(8). sss_rpcidmapd(5)

Основна гілка розробки SSSD — https://pagure.io/SSSD/sssd/
11/04/2019 SSSD