Arch manual pages

SSS_GROUPSHOW(8) Pàgines del manual de l'SSSD SSS_GROUPSHOW(8)

sss_groupshow - imprimeix les propietats d'un grup

sss_groupshow [opcions] GRUP

sss_groupshow mostra la informació sobre un grup identificat amb el seu nom de GRUP. La informació inclou el número de l'id. del grup, els membres del grup i el grup primari.

-R,--recursive
Also print indirect group members in a tree-like hierarchy. Note that this also affects printing parent groups - without R, only the direct parent will be printed.

-?,--help

Mostra el missatge d'ajuda i surt.

Per a un funcionament correcte, s'ha de crear un domini amb “id_provider=local” i l'SSSD ha d'estar en execució.

L'administrador pot ser que vulgui utilitzar els usuaris locals de l'SSSD en lloc dels usuaris tradicionals d'UNIX en els casos en què es requereixi la imbricació dels grups (vegeu sss_groupadd(8)). Els usuaris locals també són útils per provar i desplegar l'SSSD sense haver de desplegar tot un servidor remot. Les eines sss_user* i sss_group* utilitzen l'emmagatzematge LDB local per emmagatzemar els usuaris i els grups.

sssd(8), sssd.conf(5), sssd-ldap(5), sssd-krb5(5), sssd-simple(5), sssd-ipa(5), sssd-ad(5), sssd-files(5), sssd-sudo(5), sssd-session-recording(5), sss_cache(8), sss_debuglevel(8), sss_obfuscate(8), sss_seed(8), sssd_krb5_locator_plugin(8), sss_ssh_authorizedkeys(8), sss_ssh_knownhostsproxy(8), sssd-ifp(5), pam_sss(8). sss_rpcidmapd(5)

The SSSD upstream - https://github.com/SSSD/sssd/
05/20/2020 SSSD