Arch manual pages

SSS_RPCIDMAPD(5) Formats i convencions dels fit SSS_RPCIDMAPD(5)

sss_rpcidmapd - les directrius de configuració del complement sss per al rpc.idmapd

El fitxer de configuració rpc.idmapd normalment es troba a /etc/idmapd.conf. Vegeu idmapd.conf(5) per més informació.

En la secció “[Translation]”, modifiqueu o establiu l'atribut “Method” per abastar sss.

Per canviar el valor per defecte d'un dels atributs de configuració del connector de l'sss que es llisten a continuació, necessitareu crear-li una secció de configuració, anomenada “[sss]”.

Atributs de configuració

memcache (booleà)

Indica si s'utilitza o no la tècnica d'optimització de la memòria cau.

Per defecte: True

El connector sss requereix que s'habiliti el contestador del NSS al sssd.

L'atribut “use_fully_qualified_names” ha d'estar habilitat en tots els dominis (els clients de NFSv4 esperen un FQN per a ser enviats al cable).

En el següent exemple es mostra un idmapd.conf mínim que fa ús del connector sss.

[General]
Verbosity = 2
# el domini ha de sincronitzar-se entre el servidor i els clients del NFSv4
# Solaris/Illumos/AIX utilitzen "localdomain" com a predeterminat!
Domain = default
[Mapping]
Nobody-User = nfsnobody
Nobody-Group = nfsnobody
[Translation]
Method = sss

sssd(8), idmapd.conf(5)

Noam Meltzer
Primary Data Inc.
Desenvolupador (2013-2014)

Noam Meltzer <tsnoam@gmail.com>

Desenvolupador (2014-)
09/16/2019 sss rpc.idmapd plugin