Arch manual pages

SSS_USERDEL(8) Pàgines del manual de l'SSSD SSS_USERDEL(8)

sss_userdel - suprimeix el compte d'un usuari

sss_userdel [opcions] USUARI

sss_userdel suprimeix un usuari identificat amb el nom d'usuari USUARI del sistema.

-?,--help
Mostra el missatge d'ajuda i surt.

-r,--remove

Els fitxers al directori inicial de l'usuari seran eliminats juntament amb el mateix directori inicial i la gestió de cues del correu de l'usuari. Substitueix la configuració.

-R,--no-remove

Els fitxers al directori inicial de l'usuari no seran eliminats juntament amb el mateix directori inicial i la gestió de cues del correu de l'usuari. Substitueix la configuració.

-f,--force

Aquesta opció obliga a sss_userdel a suprimir el directori inicial i la gestió de cues del correu de l'usuari, encara que no siguin de la propietat de l'usuari especificat.

-k,--kick

Abans d'eliminar realment a l'usuari, acaba tots els seus processos.

Per a un funcionament correcte, s'ha de crear un domini amb “id_provider=local” i l'SSSD ha d'estar en execució.

L'administrador pot ser que vulgui utilitzar els usuaris locals de l'SSSD en lloc dels usuaris tradicionals d'UNIX en els casos en què es requereixi la imbricació dels grups (vegeu sss_groupadd(8)). Els usuaris locals també són útils per provar i desplegar l'SSSD sense haver de desplegar tot un servidor remot. Les eines sss_user* i sss_group* utilitzen l'emmagatzematge LDB local per emmagatzemar els usuaris i els grups.

sssd(8), sssd.conf(5), sssd-ldap(5), sssd-krb5(5), sssd-simple(5), sssd-ipa(5), sssd-ad(5), sssd-files(5), sssd-sudo(5), sssd-session-recording(5), sss_cache(8), sss_debuglevel(8), sss_obfuscate(8), sss_seed(8), sssd_krb5_locator_plugin(8), sss_ssh_authorizedkeys(8), sss_ssh_knownhostsproxy(8), sssd-ifp(5), pam_sss(8). sss_rpcidmapd(5)

The SSSD upstream - https://github.com/SSSD/sssd/
05/29/2020 SSSD