Arch manual pages

SU(1) Uživatelské příkazy SU(1)

su - spustí shell pod jiným uživatelským a skupinovým ID

su [VOLBA]... [-] [UŽIVATEL [ARGUMENT]...]

Změní efektivní user ID a group ID na ID zadaného UŽIVATELE.
-, -l, --login
spustí shell jako login shell
-c, --command=PŘÍKAZ
pouze předá shellu PŘÍKAZ
-f, --fast
předá shellu volbu -f (pro csh nebo tcsh)
-m, --preserve-environment
nebude měnit proměnné prostředí
-p
stejné jako -m
-s, --shell=SHELL
spustí zadaný SHELL, pokud to /etc/shells umožňuje
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Je-li uvedena pouze -, implikuje to -l. Pokud není uveden UŽIVATEL, předpokládá se, že je to root.

Napsal David MacKenzie.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro su je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a su, měl by příkaz
info su

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2006 su 6.4