Arch manual pages

SUFFIXES(7) Linux - příručka programátora SUFFIXES(7)

suffixes - seznam přípon souborů

Je obvyklé rozlišovat obsah souboru podle jeho přípony, která sestává z tečky následované jedním nebo více písmeny. Mnoho standardních utilit, jako např. překladače, používají přípon, aby rozlišili typ souboru, se kterým pracují. Program make(1) je řízen pravidly, která jsou na příponách založena.

Následující seznam obsahuje přípony, které můžete na Linuxu nalézt.

PříponaTyp souboru
,vsoubory pro RCS (Revision Control System)
-záložní soubor
.Czdrojové texty v C++, ekvivalentní s .cc
.Fzdrojové texty v jazyce FORTRAN s direktivami cpp(1)
nebo soubor komprimovaný programem freeze
.Szdrojové texty v assembleru s direktivami cpp(1)
.Ysoubory komprimované programem yabba
.Zsoubory komprimované programem compress(1)
.[0-9]+gfobecné soubory fontů pro TeX
.[0-9]+pkkomprimované soubory fontů pro TeX
.[1-9]manuálové stránky odpovídající sekce
.[1-9][a-z]manuálové stránky odpovídající sekce a podsekce
.astatické knihovny
.adX application default resource file
.adazdrojové texty v jazyce Ada (body, spec nebo kombinace)
.adbzdrojové texty v jazyce Ada (body)
.adszdrojové texty v jazyce Ada (spec)
.afmmetriky postscriptových fontů
.alPerl autoload file
.amvstupní soubor pro automake(1)
.arcarchív arc(1)
.arjarchív arj(1)
.ascPGP data v ASCII formátu (veřejné klíče)
.asmzdrojové texty (GNU) assembleru
.ausoubor Audio sound
.auxpomocný soubor LaTeX
.avi(msvideo) film
.awkprogramy v jazyce AWK
.bLILO boot loader image
.bakzáložní soubory
.bashbash(1) shell script
.bbbasic block list data produced by
gcc -ftest-coverage
.bbgbasic block graph data produced by
gcc -ftest-coverage
.bblBibTeX output
.bdfX font file
.bibTeX bibliographic database, BibTeX input
.bmbitmapa ve zdrojovém tvaru
.bmpbitmapa
.bz2soubory komprimované programem bzip2(1)
.czdrojový text v jazyce C
.catkatalog zpráv
.cczdrojový text v jazyce C++
.cfkonfigurační soubor
.cfgkonfigurační soubor
.cgiWWW content generating script or program
.clsLaTeX Class definition
.classJava compiled byte-code
.confkonfigurační soubor
.configkonfigurační soubor
.cppekvivalent .cc
.cshcsh(1) shell script
.cxxekvivalent .cc
.datdatový soubor
.debDebian software package
.defzdrojové texty Modula-2 pro definiční moduly
.defjiné definiční soubory
.descinitial part of mail message unpacked with
munpack(1)
.diffsoubor odlišností (výstup programu diff(1))
.dirdbm data base directory file
.docdokumentační soubor
.dscDebian Source Control (source package)
.dtxLaTeX package source file
.dvivýstupní soubor TeXu (DeVice Independent)
.elzdrojový text v lispu pro EMACS
.elckompilovaný lisp pro EMACS
.epsencapsulated PostScript
.expzdrojový text Expect
.fzdrojový text ve FORTRANu
.f77zdrojový text ve FORTRANu 77
.f90zdrojový text ve FORTRANu 90
.faspředkompilovaný common Lisp
.fihlavičkové soubory FORTRANu
.figFIG image file (used by xfig(1))
.fmtTeX format file
.gifCompuserve Graphics Image File format
.gmoGNU format message catalog
.gsfghostscriptové fonty
.gzsoubor komprimovaný programem gzip(1)
.hC nebo C++ hlavičkové soubory
.helpsoubor nápovědy
.hfekvivalent .help
.hlpekvivalent .help
.htm.html chudých
.htmlHTML dokument pro World Wide Web
.hqx7-bit encoded Macintosh file
.izdrojový text v C po zpracování preprocesorem
.iconbitmapa ve zdrojovém tvaru
.idxodkazy nebo seznam pro hypertext
nebo databáze
.imagebitmapa ve zdrojovém tvaru
.inšablona pro konfiguraci, hlavně pro GNU autoconf
.infosoubory pro info
.info-[0-9]+split info files
.insLaTeX package install file for docstrip
.itclitcl source code;
itcl ([incr Tcl]) is an OO extension of tcl
.javazdrojové texty v Javě
.jpegJoint Photographic Experts Group format
.jpg.jpeg chudých
.kmaplyx(1) keymap
.lequivalent to .lex or .lisp
.lexlex(1) or flex(1) files
.lhalharc archív
.libCommon-Lisp library
.lispLisp source
.lnsoubory pro lint(1)
.loglog file, in particular produced by TeX
.lsmLinux Software Map entry
.lspzdrojový text pro Common Lisp
.lzhlharc archive
.mObjective-C source code
.m4zdrojový text pro m4(1)
.macsoubory maker pro různé programy
.manmanuálové stránky (obvykle zdrojový text spíše než již zformátované)
.mapmap files for various programs
.mezdrojový text pro Nroff, který používá maker me
.mfzdrojový text pro Metafont (generátor fontů pro TeX)
.mgpMagicPoint file
.mmzdrojové texty pro groff(1) ve formátu mm
.moMessage catalog binary file
.modzdrojové texty pro Modula-2 pro implementační moduly
.mov(quicktime) movie
.mpMetapost source
.mp2MPEG Layer 2 (audio) file
.mp3MPEG Layer 3 (audio) file
.mpegfilm
.oobjektový soubor
.oldstaré nebo záložní soubory
.origzáložní (původní) verze souborů po použití patch(1)
.outvýstupní soubor, často spustitelný soubor (a.out)
.pzdrojový text v jazyce Pascal
.pagdbm data base data file
.patchodlišnosti souborů pro patch(1)
.pbmportable bitmap format
.pcfsoubory fontů pro X-Window System
.pdfAdobe Portable Data Format
(use Acrobat/acroread or xpdf)
.perlPerl source (see .ph, .pl and .pm)
.pfadefiniční soubory fontů Postscript ve formátu ASCII
.pfbdefiniční soubory fontů Postscript ve binárním formátu
.pgmportable greymap format
.pgpPGP binární data
.phPerl header file
.phpPHP program file
.php3PHP3 program file
.pidsoubor s uloženým PID procesu démona (např. crond.pid)
.plTeX property list file or Perl library file
.pmPerl module
.pngobrázek ve formátu Portable Network Graphics
.poMessage catalog source
.podperldoc(1) file
.ppmportable pixmap format
.prbitmapa ve zdrojovém tvaru
.pspostscriptový soubor
.pyzdrojový text v jazyce Python
.pyccompiled python
.qtfilm ve formátu quicktime
.rzdrojový text v RATFOR (zastaralý)
.rej"záplaty", které patch(1) nemohl aplikovat
.rpmRedHat software package
.rtfRich Text Format file
.rulespravidla pro něco
.szdrojový text v assembleru
.sastub knihovny pro sdílené knihovny ve formátu a.out
.scpříkazy pro spreadsheet sc(1)
.scmScheme source code
.sedsed source file
.sgmlSGML source file
.shskripty pro sh(1)
.shararchív vytvořený utilitou shar(1)
.sosdílené nebo dynamické knihovny
.sqlSQL source
.sqmlSQML schema or query program
.styLaTeX style files
.symkompilované Modula-2 definiční moduly
.tararchív vytvořený utilitou tar(1)
.tar.Zarchív tar(1) komprimovaný pomocí compress(1)
.tar.bz2archív tar(1) komprimovaný pomocí bzip2(1)
.tar.gzarchív tar(1) komprimovaný pomocí gzip(1)
.tazarchív tar(1) komprimovaný pomocí compress(1)
.tclzdrojový text tcl
.texzdrojový text pro TeX nebo LaTeX
.texiekvivalent .texinfo
.texinfozdrojový text pro TeXinfo
.texttextové soubory
.tfmmetriky fontů pro TeX
.tgzarchív taru komprimovaný pomocí gzip(1)
.tif.tiff chudých
.tiffTagged Image File Format
.tktcl/tk script
.tmpdočasné soubory
.tmplšablonové soubory
.txtekvivalent .text
.uuekvivalent .uue
.uuebinární soubor kódovaný pomocí uuencode(1)
.vfTeX virtual font file
.vplTeX virtual property list file
.wSilvio Levi's CWEB
.wavwave sound file
.webDonald Knuth's WEB
.wmlSource file for Web Meta Language
.xbmX11 bitmap source
.xcfGIMP graphic
.xmleXtended Markup Language file
.xpmX11 pixmap source
.xsPerl xsub file produced by h2xs
.xslXSL stylesheet
.yzdrojové texty pro yacc(1) nebo bison(1)
.zsoubor komprimovaný programem pack(1) (nebo starým gzip(1))
.zipzip(1) archív
.zoozoo(1) archív
~záložní soubory programu Emacs nebo patch(1)
rcstartovací (`run control') soubory, např. .newsrc

Obvyklé UNIXové konvence.

Tento seznam není úplný.

file(1), make(1)

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.
2000-11-16 Linux