Arch manual pages

SYNC(1) Uživatelské příkazy SYNC(1)

sync - vyprázdní buffery souborového systému

sync [VOLBA]

Vynutí zápis změněných bloků na disk, aktualizuje superblok.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Napsal Jim Meyering.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

sync(2)

Úplná dokumentace pro sync je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a sync, měl by příkaz

info coreutils 'sync invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0