Arch manual pages

TALK(1) General Commands Manual TALK(1)

talk
rozhovor s jiným uživatelem

talk osoba [jméno_tty]

Talk je vizuální komunikační program který kopíruje řádky z vašeho terminálu jinému uživateli.

Parametry:

osoba
Jestliže si přejete hovořit s někým na stejném serveru, tak osoba je jeho přihlašovací jméno. Jestliže si přejete hovořit s uživatelem na jiném serveru, tak osoba má formu ‘uživatel@server’.
jméno_tty
Jestliže si přejete hovořit s uživatelem který je přihlášen více než jednou, určuje jméno_tty příslušný terminál, na kterém má být zobrazena výzva. jméno_tty je ve formátu ‘ttyXX’ nebo ‘pts/X’.

Po spuštění talk kontaktuje talk démona na serveru druhého uživatele, který pak vypíše příslušnému uživateli vzkaz:

Message from TalkDaemon@váš_počítač...
talk: connection requested by jeho_jméno@jeho_počítač.
talk: respond with: talk jeho_jméno@jeho_počítač

Uživatel může odpovědět zadáním příkazu:

talk  jeho_jméno@jeho_počítač

Nezáleží z kterého serveru příjemce odpovídá, pokud je jeho přihlašovací jméno stejné. Jakmile je komunikace navázána, mohou oba účastníci psát najednou; text, který napíší, se bude zobrazovat v oddělených oknech. Stisknutí kombinace kláves control-L (^L) způsobí překreslení obrazovky. Mazání znaků, řádků a slov (obvykle ^H, ^U, a ^W) funguje normálně. Pro ukončení použijte kombinaci kláves pro přerušení (obvykle ^C); talk pak přesune kurzor na spodní část obrazovky a obnoví předchozí stav terminálu.

Od verze netkit-ntalk 0.15 podporuje talk scrollování (rolování obrazovky); escape-p a escape-n rolují vlastní okno, ctrl-p a ctrl-n rolují druhé okno. Tyto zkratky jsou nyní obráceně, než byly ve verzi 0.16; to může být sice nejprve matoucí, ale má to svou logiku - zkratky s escape se obtížněji používají, takže jsou použity pro méně časté operace.

Pokud nechcete být rušeni výzvami od talk démona, můžete je blokovat použitím příkazu mesg(1). Standardně tato hlášení blokována nejsou. Některé programy, jako je nroff(1), pine(1), a pr(1), mohou výzvy při svém běhu dočasně blokovat, aby předešly smíchání výstupů.

/etc/hosts
nalezení příjemcova počítače
/var/run/utmp
nalezení příjemcova tty

mail(1), mesg(1), who(1), write(1), talkd(8)

Protokol používaný ke komunikaci s talk démonem je hrozný.

Verze talk(1) vydaná s 4.2BSD používá jiný a ještě hroznější protokol, který je navíc úplně nekompatibilní. Některé Unixy (zvláště ty od Sunu) tento starý protokol používaly.

Staré verze programu talk mohou špatně fungovat na počítačích s více než jednou IP adresou, jako jsou stroje s dynamickými SLIP nebo PPP připojeními. Tento problém byl vyřešen ve verzi netkit-ntalk 0.11, ale může ovlivnit osoby, se kterými chcete komunikovat.

Příkaz talk se objevil ve verzi 4.2BSD.
24.listopad 1999 Linux NetKit (0.17)