Arch manual pages

TEST(1) Uživatelské příkazy TEST(1)

test - testuje soubory a porovnává hodnoty

test VÝRAZ
test

[ VÝRAZ ]
[ ]
[ VOLBA

Skončí s návratovou hodnotou podle výsledku VÝRAZu.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Chybějící VÝRAZ je interpretován jako nepravda. VÝRAZ je pravda nebo nepravda a určuje návratovou hodnotu. Je to jeden z:

( VÝRAZ )
VÝRAZ je pravda
! VÝRAZ
VÝRAZ je nepravda
VÝRAZ1 -a VÝRAZ2
VÝRAZ1 i VÝRAZ2 jsou pravdivé
VÝRAZ1 -o VÝRAZ2
VÝRAZ1 nebo VÝRAZ2 je pravdivý
-n ŘETĚZEC
délka ŘETĚZCE je nenulová
ŘETĚZEC
stejné jako -n ŘETĚZEC
-z ŘETĚZEC
délka ŘETĚZCE je nula
ŘETĚZEC1 = ŘETĚZEC2
řetězce jsou totožné
ŘETĚZEC1 != ŘETĚZEC2
řetězce nejsou totožné
INTEGER1 -eq INTEGER2
INTEGER1 je roven INTEGER2
INTEGER1 -ge INTEGER2
INTEGER1 je větší než nebo roven INTEGER2
INTEGER1 -gt INTEGER2
INTEGER1 je větší než INTEGER2
INTEGER1 -le INTEGER2
INTEGER1 je menší než nebo roven INTEGER2
INTEGER1 -lt INTEGER2
INTEGER1 je menší než INTEGER2
INTEGER1 -ne INTEGER2
INTEGER1 není roven INTEGER2
SOUBOR1 -ef SOUBOR2
SOUBOR1 a SOUBOR2 jsou na stejném zařízení a mají stejné číslo inode.
SOUBOR1 -nt SOUBOR2
SOUBOR1 je novější (podle času poslední změny) než SOUBOR2
SOUBOR1 -ot SOUBOR2
SOUBOR1 je starší než SOUBOR2
-b SOUBOR
SOUBOR existuje a je to blokový speciální soubor
-c SOUBOR
SOUBOR existuje a je to znakový speciální soubor
-d SOUBOR
SOUBOR existuje a je to adresář
-e SOUBOR
SOUBOR existuje
-f SOUBOR
SOUBOR existuje a je to normální soubor
-g SOUBOR
SOUBOR existuje a je to má právo set-group-id
-g SOUBOR
SOUBOR existuje a je vlastněný efektivním group id
-h SOUBOR
SOUBOR existuje a je to symbolický odkaz (stejné jako -L)
-k SOUBOR
SOUBOR existuje a má nastavený “sticky” bit
-L SOUBOR
SOUBOR existuje a je to symbolický odkaz (stejné jako -h)
-O SOUBOR
SOUBOR existuje a je vlastněný efektivním user ID
-p SOUBOR
SOUBOR existuje a je to pojmenovaná roura (FIFO)
-r SOUBOR
SOUBOR existuje a je čitelný
-s SOUBOR
SOUBOR existuje a a má délku větší než nula
-s SOUBOR
SOUBOR existuje a je to soket
-t FD
file descriptor FD je otevřený na terminál
-u SOUBOR
SOUBOR existuje a má nastaven set-user-id bit
-w SOUBOR
SOUBOR existuje a je zapisovatelný
-x SOUBOR
SOUBOR existuje a je proveditelný

S výjimkou -h a -L všechny testy vztahující se na SOUBOR dereferencují symbolické odkazy. Kulaté závorky musejí být v shellech escapovány (např. zpětnými lomítky). INTEGER může být také -l ŘETĚZEC, což je vyhodnoceno jako délka ŘETĚZCE.

POZN: [ respektuje parametry --help a --version, ale test nikoliv. test považuje tyto parametry za neprázdné řetězce.

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu test a/nebo [, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

Napsal Kevin Braunsdorf a Matthew Bradburn.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro test je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a test, měl by příkaz
info coreutils 'test invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0